هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
كاج مطبق
                                                 

كاج مطبق (آروكاريا) با نام علمي
Araucaria excelsa از خانواده Araucariaceae مي باشد.بومي جزيره نورفولك است.گياهي هميشه سبز و يك سوزني برگ زيبا است. اين درخت در موطن خود ميتواند به ارتفاع 65-50 متر و قطر تنه75/1-25/1 متر نيز برسد. در خارج از وطن اصلي و در مناطقي كه زمستان بسيار سردي دارند مي‌توان اين گياه را در گلدان نگهداري نمود كه در چنين شرايطي به كندي رشد خواهد كرد و معمولا به ارتفاع5/1 متر خواهد رسيد.

توجه داشته باشيد كه اگر انتهاي ساقه‌‌هاي اين گياه آسيب ببيند يا قطع شود به جاي يك ساقه، چندين ساقه از آن نقطه شروع به رشد مي‌كنند و ظاهر گياه آسيب خواهد ديد. بنابراين مراقب ساقه‌ها بخصوص ساقه اصلي اين گياه باشيد.

آبياري: به منظور ريشه دواني مناسب در بستر كاشت بايد آب كافي به گياه برسد. و بستر كاشت مي‌بايست همواره مرطوب باشد اما اين به معني خيس و غرقاب بودن خاك نيست و چنين شرايطي موجب ريزش برگهاي سبز گياه خواهد شد. سطح بستر خاك را بررسي كنيد و در صورتي كه رطوبت خود را تا حدودي از دست داده بود گياه را آبياري كنيد. اگر امكان استفاده از آب بدون املاح و گچ وجود داشته باشد نتايج بهتري بدست خواهد آمد. غبارپاشي در روزهاي گرم موجب حفظ طراوت اين گياه خواهد شد.

دما:گرما البته به شرط آبياري مناسب و رطوبت مناسب هوا تا 40 درجه سانتيگراد و سرما تا 5 درجه سانتيگراد مشكلي ايجاد نمي كند اما طيف دمايي قابل تحمل براي اين گياه از 5/15 درجه الي 32 درجه براي گياهان جوان و 7 درجه الي 32 درجه براي گياهان بالغ است و به طور كلي بهتر است كه دماي هوا بخصوص در طي زمستان به زير 13-12 درجه سانتيگراد نزول نكند تا در رشد گياه وقفه اي حاصل نشود. هواي گرم و خشك باعث زرد و قهوه‌اي شدن برگهاي سوزني شكل بخصوص در قسمت پايين شاخه‌ها (ناحيه اتصال به شاخه اصلي) مي‌شود. هواي سرد نيز موجب خميدگي سر شاخه‌ها به سمت پايين و كم رنگ شدن برگها مي‌شود.هواي سرد در حد صفر درجه موجب از بين رفتن نوك انتهايي گياه و عدم رشد آن در آينده خواهد شد.

نور: اين گياه براي بهترين رشد خود به مكاني پر نور و روشن نياز دارد. تابش نور مستقيم را تا حدودي دوست دارد اما بايد به نكاتي در اين رابطه توجه كرد . مثلا تابش چند ساعت نور مستقيم در طي فصول كم نور سال همانند پاييز و زمستان مي تواند به رشد بهتر اين گياه كمك كند . در فصول گرم نيز تابش نور مستقيم بهتر است در طي ساعات صبحگاه و زماني باشد كه دماي هوا هنوز افزايش نيافته است. نور شديد و مستقيم آفتاب در ساعات گرم روز در طي تابستان بخصوص اگر از پشت شيشه بتابد، اين گياه را آزار مي‌دهد و مي‌تواند منجر به رنگ پريدگي ، سوختگي و خشكيدگي برگهاي آن شود . نور كافي موجب متراكم شدن گياه و كاهش فاصله طبقات آن مي شود در حاليكه نور كم مي تواند منجر به افزايش فاصله طبقات اين گياه و رنگ پريدگي ، كندي رشد و ريزش برگها بخصوص برگهاي پاييني گياه شود. هر مقدار كه نور محيط كمتر ، ريزش برگها سرعت خواهد يافت. همچنين گياهاني كه در نور كم پرورش مي يابند به طور كل برگهايي تيره تر و ساقه اصلي ضعيفتري دارند. ساقه اصلي كاج مطبق به تدريج به سمت نور خم مي شود بنابراين و بخصوص در فصلهايي كه نور زياد است (همانند بهار و تابستان) ، هفته‌اي يك مرتبه و هر مرتبه 180 درجه گلدان را بچرخانيد تا تمامي قسمتهاي گياه از نور يكساني برخوردار شوند.

خاك:كاج مطبق خاك سبك با زهكش مناسب و خوب و كمي اسيدي احتياج دارد. به عنوان مثال مي توان از مخلوط سه قسمت پيت ماس+ يك قسمت شن استفاده كرد.ميزان مصرف كودها براي اين گياه نيز بستگي به ميزان رشد آنها و شرايط نوري دارد. براي گياهاني كه در شرايط نوري مناسب هستند( مكاني با 60-30٪ سايه در طي روز) در طي فصول رشد از كودهايي با نسبت 2-1-3 (همانند فرمول 10-5-15) استفاده مي شود. اگر گياه در شرايط نوري قويتري قرار داشته باشد(حداكثر 30٪ سايه در طي روز) ميزان مصرف كود 40-25٪ (با توجه به شرايط و جثه درخت) افزوده مي شود. اصولا درختان كاج مطبق در شرايط نوري قوي تر ، برگهاي كم رنگ تر دارند مگر انكه برنامه كودي قوي تري براي آنان اجرا شود تا برگهاي تيره تر بيابند. همچنين اگر دستيابي به كودهايي با نسبت و فرمول ذكر شده برايتان مشكل است مي توانيد از كودهايي كامل همانند فرمول 10-10-10 هر چهار هفته يكبار استفاده كنيد. عدم در دسترس بودن مواد غذايي كافي موجب رشد شاخه‌هايي علفي و باريك مي‌شود و نوك برگهاي گياه نيز سبز كم رنگ يا زرد رنگ مي‌شوند. اين مسئله بخصوص براي كاجهايي كه مدت زمان زيادي گلدان انها عوض نشده است پيش مي آيد. در مورد تعويض گلدان اين گياه نيز بايد گفت كه تا قبل از اينكه گياه به ارتفاع يك متري برسد مي‌توان هر ساله گلدان آنرا عوض كرد اما بعد از بزرگ شدن گياه، مي‌توان به تعويض خاكهاي سطح گلدان اكتفا كرد. يعني خاكهاي موجود در سطح گلدان را به آرامي درآورد و به جاي آنان خاك تازه ريخت.

تكثير:يكي از راه هاي تكثير اين گياه استفاده از قلمه آن است . قلمه‌ها از انتهاي ساقه هاي جوان (ساقه هايي حداكثر با يك سال سن) در اواسط پاييز و به طول 20-15 سانتيمتر تهيه مي‌شوند تا گياهي با تنه صاف و مستقيم بدست آيد. البته توجه داشته باشيد كه تهيه قمله از ساقه هاي جانبي به علت حالت مكان نمايي كه در كاج وجود دارد مناسب نيست و گياه جديد رشد مستقيم ندارد و رشد افقي خواهد داشت. بنابراين بايد از شاخه انتهايي قلمه تهيه شود. پس از برداشت قلمه انتهايي ، بالاترين طبقه از روي پايه مادري قطع و دور ريخته مي شود. از محل قطع اين شاخه ها در سال بعد يك يا دو جوانه شروع به رشد ميكند. از شاخه هاي جديد اين طبقه نيز مي توان قلمه برداشت و آن را حذف كرد.به اين روش پس از چند سال پايه مادري به تدريج كوتاه شده و از بين مي رود. ريشه دار كردن قلمه هاي اين گياه مشكل است. براي بستر كاشت از موادي همانند مخلوط پرلايت با كوكوپيت استفاده مي شود تا علاوه بر نگهداري رطوبت زهكش خوبي نيز داشته باشد. بهتر از برگهاي سوزني موجود در انتهاي قلمه (قسمتي كه در بستر قرار مي‌گيرد) حذف شوند. اين عمل علاوه بر اينكه كمك مي كند تا قلمه ها را راحت تر در بستر قرار داد و آنان را مستقر كرد، به دليل ايجاد زخمي كوچك بر روي پوسته قلمه ، به ريشه زايي آن نيز مي تواند كمك كند. توضيح اينكه در برخي از گياهان خراشيدن سطحي انتهاي قلمه موجب تحريك رشد ريشه هاي جديد از قسمتهاي خراش خورده مي شود. اما اين زخمها بايد سطحي باشند و به عمق چوب نبايد برسند وگرنه تاثير عكس خواهند داشت و ممكن است موجب از بين رفتن قلمه به دليل پوسيدن آنان شوند. رطوبت هوا در طي ريشه دار شدن قمله ها بايد بالا باشد . به همين دليل كشيدن پلاستيك شفاف بر روي قلمه ها توصيه مي شود كه البته براي انجام عمل تهويه هوا كه براي جلوگيري از شيوع بيماريهاي قارچي نيز مهم است مي توان بر روي پلاستيك چند عدد سوراخ كوچك ايجاد كرد . همچنين استفاده از پاگرما در بستر كاشت با دماي 25درجه سانتيگراد نيز شانس توليد ريشه قلمه هاي كاج مطبق را افزايش مي دهد. توليد پاگرما در گلخانه هاي تجاري با كمك لوله هاي آب گرم يا كابلهاي حرارتي كه از زير بستر كاشت قلمه ها عبور مي كنند تامين مي شود و در محيط هاي خانگي اگر نگوييم اين كار عملي نيست اما مشكل است. اگر تمامي شرايط محيطي مناسب باشد قلمه ها ظرف مدت 6-4 هفته ريشه خواهند داد. از بذر اين گياه نيز مي توان براي تكثير آن استفاده كرد . بذرها بر روي بستر كاشت سبك (همانند مخلوط پرلايت و خاك برگ يا مواد مشابه كه سبك باشد و رطوبت را نيز به خوبي حفظ كند) گذاشته مي شوند و روي بذرها نيز پوشانده نمي شود. گلدان حاوي بذرها در مكاني گرم و بدور از نور مستقيم آفتاب گذاشته مي شوند و نبايد اجازه داد تا بذرها و بستر كاشت خشك شوند و براي جلوگيري از جابجاي بذرها نيز مي توان به جاي آبياري از غبارپاشي آب استفاده كرد و به منظور حفظ رطوبت مي توان پلاستيك شفافي كه براي انجام عمل تهويه هوا داراي چند سوراخ ريز بر روي سطح است را بر روي بستر كاشت بذرها قرار داد. در صورت مساعد بودن شرايط محيطي جوانه زني بذرها 15-10 روز طول مي كشد.

آفات و بيماري: حشرات تريپس ، شپشكهاي گياهي و شپشك آرد آلودبه اين گياه حمله مي‌كنند. در اثر توليد عسلك از اين حشرات سطح برگها و مابين برگهاي سوزني اين گياه چسبناك مي‌شود. برگها زرد و در نهايت گياه ضعيف خواهد شد. از بيماريهاي معمول و شايع اين گياه مي‌توان به بيماري آنتراكنوز اشاره كرد كه موجب مي شود بر روي برگهاي سوزني نواحي نكروزه و مرده كوچك تشكيل شود و به تدريج قسمتهاي بيشتري از شاخه ها قهوه اي شوند و برگهاي سوزني بريزند. بيماري ديگر اين گياه پوسيدگي ريشه است. كه در اثر آن گياه بسيار كم رشد مي شود يا اصلا رشد نمي كند. ريشه اين گياهان سياه و يا قهوه اي رنگ است (ريشه هاي سالم سفيد رنگ هستند) و به راحتي از گياه جدا مي شوند . رطوبت بستر خاك از جمله عوامل اصلي ايجاد اين مشكل است. آبياري بيش از اندازه گياه درنهايت موجب از پوسيدگي ريشه اين گياه مي‌شود. اگر گياه شما دچار اين مشكل شده است گلدان گياه را عوض كنيد و در ضمن عوض كردن تا جايي كه امكان دارد خاكهاي قبل را نيز با خاك تازه و ضدعفوني شده عوض كنيد. در حين تعويض گلدان، ريشه‌هاي آسيب ديده گياه را نيز از آن جدا كنيد. قبل از گذاشتن گياه داخل گلدان ريشه‌ها را با قارچكش آغشته كنيد.

دليل ريزش برگهاي كاج مطبق: گاهي برگهاي سوزني شكل موجود بر روي شاخه هاي پاييني گياه قهوه‌اي شده و مي‌ريزند. اگر اين مسئله به كندي صورت مي‌گيرد، نشانه بزرگ شدن و رشد كردن طبيعي گياه و يا نور اندك محيط است. اما اگر سرعت قهوه‌اي شدن برگهاي سوزني زياد است و علاوه بر قسمتهاي پايين گياه مابقي قسمتهاي گياه نيز درگير شده‌اند اين نشانه كمبود و يا بيش‌بود آب است. همچنين نوعي بيماري قارچي نيز اين مسئله را ايجاد مي‌كند.نور كم همچنين موجب افتادن و خميده شدن شاخه به سمت پايين نيز مي‌شود كه راه حل آن بردن گياه به مكاني پر نور تر است.

دليل كج شدن ساقه اصلي گياه: تابش يك سوي نور، كمبود مواد غذايي و عدم استحكام كافي در بافت خاك گلدان از جمله دلايل اين مشكل هستند اما گياهاني نيز هستند كه هيچ يك از مشكلات ذكر شده را ندارند اما به دليل سنگين شدن طبقات برگها ساقه اصلي آنها خم مي شود كه براي چنين درختاني بايد از قيم مناسب استفاده كرد.

1394/04/13
۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
معرفی کتاب
معرفی کتاب
"
تعداد بازدیدکنندگان امروز 5
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 33
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 135045
تعداد کاربران بر خط 87
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal