هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
كالانكوئه
     
ك
الانكوئه Kalanchoe به خانواده Crassulaceae تعلق دارد . در حدود 125 گونه گياه كالانكوئه در طبيعت وجود دارند كه اكثرا بومي كشور ماداگاسكار هستند كه از بين اين تعداد گونه گياه كالانكوئه، تعداد محدودي از آنان به عنوان گياهاني زينتي مورد استفاده و پرورش قرار مي‌گيرند كه گروهي از آنان به دليل برگ‌هاي زيبا و برخي ديگر به دليل گلهاي رنگين مورد توجه و كاشت و پرورش قرار گرفته‌اند.

نوعي از آن با نام علمي Kalanchoe blossfeldiana شناخته مي شود كه گلهايي با رنگهاي مختلف با چهار عدد گلبرگ و طول عمر طولاني دارد و طول آن 45-15 سانتيمتر است. البته ارقام اصلاح نژاد شده اي نيز از اين نمونه وجود دارند كه تعداد گلبرگها بيش از چهار عدد است و به اصطلاح پر گلبرگ هستند . فصل اصلي توليد گل در بهار است.

نمونه ديگري كه به دليل زيبايي برگهاي گوشتي مورد توجه قرار مي گيرند Kalanchoe pinnata است كه با نام بريوفيلوم Bryophyllum شناخته مي شود و طرز تكثير جالبي نيز دارد زيرا در حاشيه برگهاي اين گياه گياهچه هاي كوچكي رشد مي كنند كه در نهايت از گياه مادري جدا مي شوند و به زمين مي افتند و بعد از تماس با خاك ريشه مي دهند. در واقع اين گياه به شكل طبيعي تكثير رويشي انجام مي دهد. به دليل شكل گيري تعداد زيادي از گياهان كوچك در حاشيه برگ، بريوفيلوم به گياه مادر هزاران Mother of thousand ، گياه برگ‌زا و اشك تمساح نيز معروف است.
  

آبياري: آبياري منظمي نياز دارد و بهتر است كه بين هر دو نوبت آبياري اجازه دهيم كه سطح خاك خشك شود و سپس گياه را آبياري كنيم . بنابراين آبياري هفته اي يك مربته براي اين گياه كافي است. در طي زمستان بايد آبياري را كاهش داد و تا حدي گياه را آب داد كه فقط خاك به شكل كامل خشك نشود. آبياري كم و يا زياد اين گياه از جمله دلايل اصلي از بين رفتن آنان مي باشند. آبياري زياد موجب پوسيدگي ريشه گياه و لهيدگي و ريزش برگهاي آن و آبياري اندك نيز موجب خشك شدن و چروكيده شدن برگها و ريزش آنان و در نهايت از بين رفتن گياه خواهد شد.

نور: اين گياهان مكاني پر نور و روشن را ترجيح مي دهند و هر مقدار كه دماي ميحط بالاتر رود نيز نور بيشتري را نياز دارند. اين گياه روز كوتاه است و به بيان ديگر در اواخر زمستان و اوايل بهار كه طول روزها هنوز كوتاه هستند به گل مي نشيند. نور كم محيط در فصول رشد موجب بلند و باريك شدن ساقه ها، كم رنگ شدن برگها و همچنين ريزش گل مي شود. نور شديد نيز مي تواند موجب سوختن برگهاي گياه شود.

دما: محيط گرم را ترجيح مي دهند و دما نبايد به زير 13 درجه سانتيگراد نزول كند. اين گياه به وزش باد بخصوص بادهاي سرد نيز حساس است و آنرا در معرض وزش باد كولر قرار ندهيد. دماي 30-15 درجه سانتيگراد براي رشد اين گياه مناسب است اما گياه در دماي حدود 21 درجه سانتيگراد بهترين رشد را خواهد داشت. همچينن دماي بيش از 25 درجه در زمان شكل گيري جوانه هاي گل موجب تاخير در رشد جوانه ها خواهد شد.

خاك: اين گياه به خاكي سبك با زهكش مناسب نياز دارد بخصوص اينكه به پوسيدگي ريشه ناشي از مرطوب باقي ماندن بستر كاشت حساس است . بكارگيري 60٪ پيت +40٪ پرلايت و يا هر مخلوط ديگري كه سبك باشد و آب را در خود نگه ندارد ، محيط خوبي را براي رشد آن فراهم مي كند. كمبود مواد غذايي موجب كاهش رشد گياه، ريز شدن و پريدگي رنگ برگ ها و عدم شكل گيري و يا ريزش غنچه هاي گل مي شود. در طي تابستان هر ماه يك بار با كود مايع مخصوص گياهان آپارتماني، گياه را تغذيه كنيد. زمان تعويض گلدان بعد از فصل گلدهي است و اين گياه در گلدانهاي سفالي بهتر از گلدانهاي پلاستيكي رشد مي كند.

تكثير: برخي از نمونه ها همانند K.pinnata و K.beharensis توسط گياهچه هاي موجود در حاشيه برگ تكثير مي شوند اما نمونه هاي گلدار همانند K.blossfeldiana از طريق بذر، قلمه برگ و يا قلمه نوك ساقه تكثير مي شوند. بذر اين گياهان را مي‌توان كاشت و از كاشت بذر تا بدست آمدن گياهي گلدار 10-9 ماه طول خواهد كشيد. بذرها را در بستري سبك همانند يك قسمت پيت + يك قسمت شن مي توان كاشت و دقت كنيد كه قبل از كاشت بذرها بستر را به خوبي مرطوب كنيد. بذرها در دماي 21 درجه سانتيگراد 10 روز طول مي كشد تا جوانه بزنند. براي حفظ رطوبت در اطراف بذرها مي توانيد بر روي سطح بستر كاشت بذرها پلاستيك شفاف بكشيد.براي تكثير از طريق قلمه، قلمه هاي گياه از قسمت انتهايي ساقه تهيه مي شوند كه5/7-5 سانتيمتر طول دارند.برگهاي موجود در قسمت پايين قلمه بايد جدا شوند. 3-2 روز زمان لازم است تا شيره اضافي از قلمه ها بيرون بيايد . بعد از گذشت اين مدت برگها از قسمت پايين قلمه جدا مي شوند و حدود نيمي از طول قلمه كه شامل گره(محل اتصال برگ جدا شده به ساقه) نيز است در داخل بستر كاشت قرار مي گيرد. بستر كاشت را مي توان از يك قسمت پيت +يك قسمت پرلايت و يا شن تهيه كرد. وجود رطوبت در هواي اطراف گياه به ريشه زايي آن كمك مي كند و دماي 21 درجه سانتيگراد براي ريشه زايي قلمه ها مناسب است و قلمه ها در طي مدت 21-14 روز ريشه خواهند داد. براي تكثير از طريق قلمه برگ نيز مي توان ابتدا قسمت پايين برگ گياه را برشي كوچك زد تا شيره هاي اضافه خارج شوند و سپس برگ را در بستري مرطوب كاشت. برگهاي بريوفيلوم يا Kalanchoe pinnata را مي توان بر روي سطح بستر كاشت قرار داد . گياهچه هاي موجود در حاشيه برگ بعد از تماس با سطح بستر ، درون آن ريشه مي دوانند و گياه به آساني تكثير مي شود. اگر چه بايد مرطوب باقي بماند اما توجه داشته باشيد كه رطوبت بيش از اندازه موجب پوسيدگي و از بين رفتن برگ خواهد شد. ريشه زايي قلمه برگ حدود يك ماه طول خواهد كشيد. بعد از ريشه زايي و مشاهده رشد جديد مي توان گياه را به مكاني متشكل از يك قسمت پيت موس+ يك قسمت پرلايت يا شن درشت منتقل كرد.

آماده سازي گياه براي گلدهي در سال بعد

كالانكوئه گياهي روز كوتاه است به بيان ديگر در روزهاي كوتاه كه كمتر از 11 ساعت طول دارند همانند اواخر زمستان و اوايل بهار گل مي‌دهد . بعد از اتمام فصل گلدهي در بهار و افزايش طول روز اين گياه رشد رويشي خواهد داشت اما مي توان آنرا براي گلدهي سال آينده آماده كرد. بعد از گلدهي بهاري و اتمام گلدهي مي بايست ساقه هايي را كه گل داده اند را قطع و يا ساقه هاي بسيار بلند (ساقه هايي كه بيش از 30 سانت طول دارند ) را كوتاه كرد. سپس مي‌توان گلدان گياه را تعويض و گلدان بزرگتري را استفاده كرد. بعد از انجام عمل سرزني آبياري را تا حدودي مي‌توان كاهش داد. زيرا حجم ساقه هاي گياه كم شده است و در نتيجه مصرف و نياز گياه به آب نيز كاهش مي يابد. توجه داشته باشيد كه اگر اين گياه را در اتاقي كه چراغ آن مرتبا بعد از تاريك شدن هوا روشن و خاموش مي شود، جوانه هاي گل شكل نخواهند گرفت. زيرا اين گياه به طول شب در حدود 16-14 ساعت نياز دارد تا جوانه هاي گل شكل گيرد و يكي از دلايل عدم موفقيت در توليد گل اين گياهان در سال دوم ، عدم وجود مدت زمان تاريكي مورد نياز براي شكل گيري جوانه هاي گل است. بنابراين گلدان گياه را در اتاقي قرار دهيد كه شرايط مورد نياز از نظر طول مدت نور براي آن فراهم شود. اين شرايط معمولا و براي اكثر ارقام گلدار كالانكوئه براي 6 هفته و براي اطمينان بيشتر از تشكيل شدن جوانه هاي گل در حدود 8 هفته بايد وجود داشته باشد تا جوانه هاي گل شكل گيرند. توجه داشته باشيد كه مكاني خنك در اين مدت مورد نياز است و دماي بيش از 25 درجه در طي مدت زمان تشكيل جوانه هاي گل موجب به تاخير افتادن شكل گيري جوانه ها خواهد شد. بعد از آنكه جوانه هاي گل آنقدر بزرگ شدند كه بتوانيد آنان را مشاهده كنيد، ديگر طول روز از اهميت برخوردار نيست و مي توان گلدان را به هر مكان ديگري منتقل كرد.

هرس:گياهان كلانكوئه از اواخر زمستان شروع به گلدهي مي كنند. فصل اصلي گلدهي در بهار است و گلدهي تا اواخر بهار مي تواند ادامه داشته باشد. زماني كه طول روز بلند مي شود گلدهي گياه نيز كاهش مي يابد و در نهايت متوقف مي شود. در طي سال مي بايست برگهاي خشك شده و ساقه هايي كه به هر دليل آسيب ديده اند از گياه جدا كرد. اما كوتاه كردن و يا سرزني ساقه ها بعد از اتمام فصل گل انجام مي شود. بعد از تمام شدن گل مي بايست گلهايي را كه خشكيده و قهوه اي هستند را از گياه جدا كرد. با اين كار گياه را به گلدهي بيشتر تشويق و فصل گلدهي را افزايش مي دهيم. همچنين بعد از اتمام فصل گلدهي ، مي توان برخي ساقه هاي مسن گياه را كوتاه كرد تا توليد ساقه هاي جوان تحريك شود بدين صورت كه ساقه مسن را طوري كوتاه مي‌كنيم كه 3-2 جفت برگ روي آن باقي بماند. بعد از چنين هرسي معمولا آبياري گياه را نيز بايد كمتر كرد زيرا به دليل كم شدن حجم كل برگها ، گياه به آب كمتري نياز خواهد داشت. زماني كه ساقه هاي جديد شكل گرفتند مي توان ميزان آبياري را بيشتر كرد. همچنين زماني كه عمل هرس و كوتاه سازي شاخه ها را انجام مي دهيم بهتر است كه زمان كوددهي گياه ، كود را با نصف غلظت معمول كه استفاده مي كنيم به كار بريم.

آفات و بيماري: سفيك پودري از جمله بيماري هاي احتمالي اين گياه است كه در طي آن شبكه هاي سفيد رنگ بسيار نرمي كه مشاهده آنان سخت نيز است بر روي برگها تشكيل مي شود و برگها به تدريج منقوط و زرد مي شوند و نقاط مرده و خشكيده بر روي آنان شكل مي گيرد. گياه ممكن است كوتاه قامت بماند و گل شكل نگيرد. ايجاد تهويه مناسب در اطراف گياه و عدم خيس شدن برگسار از جمله راهكارهاي جلوگيري از شيوع اين بيماري است. شپشك آرد آلود ، شته و حشره سپردار قهوه اي از جمله آفات شايع اين گياه هستند.

1393/12/13
۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
معرفی کتاب
معرفی کتاب
"
تعداد بازدیدکنندگان امروز 5
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 33
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 135045
تعداد کاربران بر خط 87
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal